Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir) Mu Online

Hướng dẫn ép Sói Tinh (Fenrir)

 

Mô tả chung
Sói Tinh Fenrir làm tăng tốc độ di chuyển và có khả năng làm thiệt hại độ bền vật phẩm của đối phương, tùy thuộc vào đặc tính của từng Fenrir sẽ có những đặc tính khác nhau.

  • Fenrir đỏ: Không có tính năng đặc biệt
  • Fenrir Đen: Cộng thêm 10% sát thương cuối cùng.
  • Màu xanh Fenrir: Hấp thụ 10% sát thương cuối cùng

♦ Ép sói tinh thường


Sói tinh thường

Bước 1: Tạo Mảnh Sừng

Nguyên liệu cần thiết:

Splinter of Armor 

 

 

Bless of Guardian Chaos Fragment of Horn
x20
x20 x1
Tỷ lệ thành công là 70%

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú Thích: 
- Splinter of Armor (Mảnh vỡ áo giáp) và Bless of Guardian (Bảo hộ của Nữ thần) được tìm thấy khi sắn bắn ở Crywolf.
- Nếu thành công, nhận được 1 mảnh sừng.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Bước 2: Tạo Sừng Gãy

Nguyên liệu cần thiết:

Fragment of Horn

 

 

Claw of Beast Chaos Broken Horn
x5
x10 x1
Tỷ lệ thành công là 50%

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú thích:
- Claw of Beast (Nanh thú) chỉ rớt ở Crywolf (Werewolf, Hammer Scout (Hero), Werewolf (Hero), Valam, Solam). 
- Nếu thành công, nhận được 1 sừng gãy.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Bước 3: Tạo Sói Tinh Thường

Nguyên liệu cần thiết:

Broken Horn 

 

 

Jewel of Life Chaos Zen Horn of Fenrir
10,000,000
x1
x3 x1
Tỷ lệ thành công là 30%

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú thích:
- Nếu thành công, nhận được 1 linh hồn sói tinh.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


► Cách ép sói tinh tấn công


Sói tinh tấn công

Nguyên liệu cần thiết:

Horn of Fenrir 

 

 

Jewel of Life Chaos Weapon Item Horn of Fenrir Black
x1
x5 x1 Min Lv +4 +4
. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào cấp độ của Vũ khí. Tỷ lệ thành công cao nhất là 79%
  • Các bước tạo Sói Tinh tấn công

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú thích:
- Chi phí Zen cho việc chế tạo Horn of Fenrir Black (linh hồn của sói) là 10.000.000 Zen.
- Nếu thành công, nhận được 1 sói tấn công.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 

►Cách ép sói tinh phòng thủ


Sói tinh phòng thủ

Nguyên liệu:

Horn of Fenrir 

 

 

Jewel of Life Chaos Defensive Item Horn of Fenrir Blue
x1
x5 x1 Min Lv +4 +4
. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào cấp độ của Vũ khí. Tỷ lệ thành công cao nhất là 79%
  • Các bước tạo Sói Tinh tấn công

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Chú thích:
- Chi phí Zen cho việc chế tạo Horn of Fenrir Blue (linh hồn của sói) là 10.000.000 Zen.
- Nếu thành công, nhận được 1 sói phòng thủ.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 

►Sửa chữa và phục hồi

- Có thể sửa chữa sừng của Fenrir nhưng không thể phục hồi.
- Sói Tinh mang độ bền tối đa (191), nếu bị tấn công thì tính bền giảm.
- Sử dụng Ngọc Ước Nguyện (Bless) để sửa chữa. Click chuột trái vào ngọc Bless, sau khi đặt trên Linh hồn Sói tinh thì có thể chọn sửa chữa hay không sửa chữa. Nếu việc sửa chữa thất bại thì ngọc Bless biến mất nhưng mà sừng của Fenrir không bị biến mất.