Hướng dẫn sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack) Mu Online

Sự kiện Binh Đoàn Pháp Sư (Boss Attack)


- Khi hệ thống có thông báo: "Binh Đoàn Pháp Sư và quái vật đang xâm chiếm lục địa Mu" tức là sự kiện đang diễn ra.

- Địa điểm: Devias 4 (71,120) 

- Vật phẩm nhận được: Ngọc Ước Nguyện, Ngọc Tâm Linh, vật phẩm hoàn hảo (Excellent Item)...


Vị trí xuất hiện Binh Đoàn Pháp Sư

Hình ảnh Binh Đoàn Pháp Sư