Hướng dẫn các loại Cung và Nỏ (Bow & Crossbow) trong game Mu Online

Giới thiệu các loại Cung và Nỏ - Bow & Crossbow

 

Hình ảnh Loại Cung Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật

Cung Nhỏ (Short Bow)

2 27 30 Elf
Crossbow 4 29 40 Elf

Bow

8 33 30 Elf
Golden Cross bow 12 37 40 Elf

Cung Hoa

 (Elven Bow)

16 41 30 Elf
Arquebus 30 45 40 Elf

Cung Chiến (Battle Bow)

26 51 30 Elf
Light Crossbow 32 57 40 Elf

Cung Hổ (Tiger Bow)

40 65 30 Elf
Crossbow Serpent 48 73 40 Elf

Cung Bạc (Silver Bow)

56 81

41

Elf
Bluewing Crossbow 68 93 40 Elf
Aquagold Crossbow 72 97 30 Elf

Mai Hoa Cung (Chaos Nature Bow)

- - 35 Elf
Saint Crossbow 84 109 35 Muse Elf
celestial Bow 92 117 35 Muse Elf
Crossbow of Archangel - - 35 Muse Elf
Great Reign Crossbow 100 125 40 Muse Elf

Cung Thiên Thần (Albatross Bow)

110 135 45 Muse Elf
Aileen Bow       Muse Elf
Cung Thiên Vũ (Dark Stinger Bow) 134 - 45 Muse Elf
Mỹ Nhân Cung (Arrow Viper Bow) 135 - 45 Muse Elf
Cung Thái Bình (Sylph Wind Bow) 147 - 45 Muse Elf
Angelic Bow - - 45 High Elf
Devil Crossbow - - 40 High Elf
Bloodangel Bow - - 45 High Elf
Divine Blessed Crossbow of Archangel - - 45 High Elf
Darkangel Bow - - 45 Fairy Elf
Quiver War 52 77 50 High Elf
 Devil Wood Quiver - - 55 High Elf
Darkangel Quiver - - 55 High Elf
Holyangel Quiver - - 55 High Elf
Holyangel Bow - - 45 High Elf