Hướng dẫn các loại Giáp Trụ (Set Item) trong game Mu Online

Giáp Trụ - Set Item

♦ Chiến Binh

 

Bộ Da
Leather Set

 

Bộ Đồng
Bronze Set

 

Bộ Trâu Xanh
Scale Set

 

Bộ Thiên Kim
Brass Set

 

Bộ Rồng Đỏ
Dragon Set

 

Bộ Rồng Đen
Black Dragon Set

 

Bộ Rồng Xanh
Dark Phoenix Set

 

Bộ Quyền Năng
Dragon Knight Set

 

Bộ Hắc Điểu
Ashcrow Set

 

Bộ Thần Thoại
Titan Set

 

Bộ Hoàng Long
Brave Set

 

Bộ Thiết Phiến
Plate Set

 

Bộ Thần Long
Great Dragon Set

 

♦ Tiên Nữ

 Bộ Trinh Nữ
Vine Set

 Bộ Lụa
Silk Set

 Bộ Thiên Thanh
Wind Set
 Bộ Ngọc Bích
Spirit Set
 Bộ Kim Ngân
Guardian Set
 Bộ Giai Nhân
Divine Set
 Bộ Thánh Nữ
Red Spirit Set
 Bộ Thái Bình
Sylphid Ray Set
 Bộ Thần Nữ
Iris Set
 Bộ Anh Vũ
Faith Set
 Bộ Thiên Vũ
Seraphim Set

 

♦ Phù Thủy

 Bộ Vải Thô
Pad Set
 Bộ Xương
Bone Set
 Bộ Ma Thuật
Legendary Set
 Bộ Nhân Sư
Sphinx Set

  Bộ Triệu Hồn
Grand Soul Set

 Bộ Ma Vương
Dark Soul Set

 Bộ Thần Ma
Venom Mist Set

 Bộ Ánh Trăng
Eclipse

 Bộ Quỷ Vương
Hades Set

 

♦ Đấu Sĩ

 

Bộ Phong Vũ
Storm Crow Set

 

Bộ Lôi Phong
Thunder Hawk Set

 

Bộ Cuồng Phong
Hurricane Set

 

Bộ Hồng Long
Volcano Set

 

Bộ Hoả Thần
Valiant Set

 

Bộ Hủy Diệt
Phantom Set

 

Bộ Bóng Ma
Destroyer Set

♦ Chúa Tể

 

Bộ Thiết Ma
Light Plate Set

 

Bộ Huyền Thuyết
Adamantine Set

 Bộ Hắc Vương
Dark Steel Set

 

Bộ Chí Tôn
Dark Master Set

 

Bộ Hoàng Kim 
Glorious Set

 

Bộ Thái Dương
Sunlight Set

 

Bộ Đế Vương
Paewang Set

 

♦ Thuật Sĩ

 Bộ Thuật Sĩ
Mistery Set

 Bộ Hỏa Thiên
Red Wind Set

 Bộ Ma Pháp
Ancient Set

 Bộ Phục Ma
Black Rose Set

 Bộ Thạch Anh
Aura Set

 Bộ Huyết Vương
Lilium Set

 Bộ Nữ Hoàng
Queen Set

 

♦ Thiết Binh

 Bộ Địa Long
Sacred Set

 Bộ Bạch Hổ
Storm Hard Set

 Bộ Quyền Lực
Piercing Set

 Bộ Bạch Long
Soul Phoenix Set