Hướng dẫn các loại vật phẩm khác (Another Items) trong game Mu Online

Những vật phẩm khác - Another Items

Hình ảnh Tên vật phẩm Mô tả
Bình Máu - Healing Potions Hồi phục máu cho nhân vật
Bình Năng Lượng - Mana Potions Hồi năng lượng cho nhân vật
Bình SD - SD Recovery Potions Hồi phục SD cho nhân vật
Bình trị độc - Antidote Loại bỏ trạng thái độc cho nhân vật.
Táo - Apple Hồi phục một lượng nhỏ máu cho nhân vật.
Hồi Thành Phù - Scroll of town portal Giúp nhân vật di chuyển ngay về thành gần nhất.
Bó Cung - Arrows Sử dụng cùng với Cung.
Bó Nỏ - Bolts Sử dụng cùng với Nỏ.
Rượu - Ale Tăng tốc độ tấn công thêm 20 trong vòng 60 giây.

 

Symbol of Kundun

Vật phẩm dùng để ép vật phẩm Kalima Ticket
+1 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 25 trở lên
+2 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 47 trở lên
+3 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 66 trở lên
+4 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 78 trở lên
+5 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 84 trở lên
+6 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 92 trở lên

Kalima Ticket Vé vào bản đồ Kalima
Soul Potion Tăng 20% sát thương trong vòng 60 giây
Bless Potion Phục hồi AG =8
Tăng khả năng chống đóng băng 50%
Tăng tốc độ tấn công +20 
Thời gian 30 giây
Splinter of Armor Mảnh dùng để ép Fragmen of Horn
Bless of Guardian Mảnh dùng để ép Fragmen Horn
Claw of Beast Mảnh dùng để ép Broken Horn
Fragment of Horn Mảnh dùng để ép Broken Horn
Broken Horn Mảnh dùng để ép Horn of Fenrir
Complex Potion Bình thuốc chế tạo thành SD 
Bình nhỏ rớt từ quái cấp 68 
Bình vừa rớt từ quái cấp 88 
Bình lớn rớt từ quái cấp 100
SD Potion Phục hồi SD
Condor Feather Dùng để chế tạo cánh 3
Condor Flame Dùng để chế tạo cánh 3
Old Scroll Sử dụng để ép Ilussion Temple Ticket
+1 Old Scroll rớt từ quái 66 
+2 Old Scroll rớt từ quái 72 
+3 Old Scroll rớt từ quái 78 
+4 Old Scroll rớt từ quái 84 
+5 Old Scroll rớt từ quái 90 
+6 Old Scroll rớt từ quái 96
Illusion Sorcerer Covenant

Sử dụng để ép Ilussion Temple Ticket
+1 Illusion Sorcerer Covenant rớt từ quái 70 
+2 Illusion Covenant Sorcerer rớt từ quái 76 
+3 Illusion Covenant Sorcerer rớt từ quái 82 
+4 Illusion Covenant Sorcerer rớt từ quái 88 
+5 Illusion Covenant Sorcerer rớt từ quái 94 
+6 Illusion Sorcerer Covenant rớt từ quái 100

Illusion Temple Ticket Sử dụng vé để vào Temple Ilussion
Death Knight Flame-beam Dùng để làm nhiệm vụ 3
Hell-Miner Horn Dùng để làm nhiệm vụ 3
Dark Phoenix Feather Dùng để làm nhiệm vụ 3
Seal of Ascension Kinh nghiệm nhận được tăng 150%
Seal of Wealth Tăng kinh nghiệm 150% 
Tăng tỷ lẹ rớt đồ 200%
Seal of Sustenance Kinh nghiệm Evita 
Green Chaos Box Vật phẩm mua từ PC Cafe Shop và quăng ra mặt đất để nhận đồ
Red Chaos Box Vật phẩm mua từ PC Cafe Shop và quăng ra mặt đất để nhận đồ
Purple Chaos Box Vật phẩm mua từ PC Cafe Shop và quăng ra mặt đất để nhận đồ
GM Box Vật phẩm nhận được từ GM và quăng ra mặt đất để nhận đồ
Abyssal Eye Sử dụng làm nhiệm vụ của Thuật Sĩ
Seed (Fire) - Tăng sát thương tấn công / Wizardry (pro rata lên cấp)
- Tăng tốc độ tấn công
- Tăng sát thương vật lý / phép tối đa
- Tăng sát thương vật lý / phép
Seed (Water) - Tăng tỷ lệ phòng thủ thành công
- Tăng Def
- Tăng phòng thủ của khiêng 
- Giảm sát thương 
- Phản sát thương
Seed (Wind) - Tăng tự động hồi phục HP
- Tăng tối đa HP 
- Tăng tối đa Mana 
- Tăng tự động hồi phục Mana
- Tăng AG tối đa
- Tăng AG
Seed (Lightning)

- Tăng sát thương hoàn hảo
- Tăng tỷ lệ ra đòn hoàn hảo
- Tăng sát thương bạo kích
- Tăng tỷ lệ ra đòn bạo kích

- Tự động phục hồi HP sau khi giết quái

- Tự động phục hồi Mana sau khi giết quái

Seed (Ice)

- Tăng kỹ năng sát thương

- Tăng tỷ lệ tấn công thành công

- Tăng độ bền trang bị

Seed (Earth) - Tăng thể lực
Sphere (Mono) Vật phẩm dùng để tạo ra Seed Sphere
Seed Sphere Sử dụng để ép vật phẩm Socket
Talisman of Chaos

Nâng cấp đồ +10 trở lên. Nếu thấy bại, món đồ giữ nguyên trở về +0

Suspicious Scrap of Paper

Sử dụng để lấy vé tham gia Fortress of Imperial Guardian 1 ~ 6. Rớt từ quái cấp 32 trở lên

Order of Gaion Sử dụng để lấy vé tham gia Fortress of Imperial Guardian 1 ~ 6.
Piece Secromicon
Sử dụng để lấy vé tham gia Fortress of Imperial Guardian 1 ~ 6.
Complete Secromicon

Sử dụng máy ép Chao, dùng 6 Piece Secromicon + 1 Jewel of Chaos  để tạo ra vé tham gia sự kiện  Fortress of Imperial Guardian 7. ( 100% thành công)

Sing of Dimensions

Dùng để đổi lấy vé Mirror of Dimensions để tham gia sự kiện Double Goer . Rớt từ quái cấp 32 trở lên

Mirror of Dimensions

Dùng 5 Sing of Dimensions đổi lấy vé Mirror of Dimensions để tham gia sự kiện Double Goer.

Old Jewelry Case

Quà xếp hạng Gens hàng tháng có thể nhận được : Jewel of Bless, Jewel of Chaos, Jewel of Creation, Jewel of Soul, Jewel of Life, Zen Gemstone or 60,000.

Steel Jewelry Case
Quà xếp hạng Gens hàng tháng có thể nhận được : Jewel of Bless, Jewel of Chaos, Jewel of Creation, Jewel of Soul, Jewel of Life, Zen Gemstone or 60,000.
Shining Jewelry Case
Quà xếp hạng Gens hàng tháng có thể nhận được : Jewel of Bless, Jewel of Chaos, Jewel of Creation, Jewel of Soul, Jewel of Life, Zen Gemstone or 90,000.
Elegant Jewelry Case
Quà xếp hạng Gens hàng tháng có thể nhận được : Jewel of Bless, Jewel of Chaos, Jewel of Creation, Jewel of Soul, Jewel of Life, Zen Gemstone or 90,000.
Oak Charm
Bùa lưu trữ trong thùng đồ giúp tăng HP +50
Maple Charm
Bùa lưu trữ trong thùng đồ giúp tăng tỷ lệ rớt đồ 20%
Hawk Figurine
Bùa lưu trữ trong thùng đồ giúp tăng sát thương bạo kich + 10%
Goat Figurine
Bùa lưu trữ trong thùng đồ giúp tăng sát thương hoàn hảo + 10%
Chaos Cards Sử dụng để nhận vật ở tính năng thẻ bài Chao.
Guardian Angel Giảm sát thương nhận được 20% 
Tăng HP +50
Horn of join Tăng tốc độ di chuyển
Imp Tăng sát thương vật lý / phép thuật 30%
Spirit of Guardian - Hấp thụ 30% sát thương nhận được
- Tăng +50 HP 
- HP 255
Pet Panda
- Tăng 50% kinh nghiệm
- Tăng Def +50 
- Tự động nhặt Zen
- Máu gấp đôi Pet IMP và Angel
Panda Ring Transformation
- Biến hình thành Panda
- Tăng lượng Zen nhặt được + 50% 
- Tăng sát thương vật lý / phép thuật / chữa lành +30
Demon -  Tăng 40% DMG & Wizard .dmg. 
- Tăng tốc độ tấn công +10. 
- HP 255.
Crest of Monarch Vật phẩm để ép áo choàng chúa tể
Horn of Dinorant

- Tăng 15% Dmg & Wizard Dmg. 
- Hấp thụ 10% sát thương nhận được
- HP 255
- Cấp độ sử dụng 110.

Loch's Feather Dùng để chế tạo cánh cấp 2
Horn of Fenrir

- Sói tinh (Xanh, Đen và Đỏ) 
- Sói tinh đen: Tăng sát thương by 10% 
- Sói tinh xanh: Giảm sát thương nhận được 10% 
- Sói tinh đỏ: Không có sức mạnh đặc biệt
- Sói tinh Hoàng Kim:

+200 HP
+200 Mana 
+33 sát thương vật lý 
+16 sát thương phép thuật